Βιοποικιλότητα και Ρατσισμός @ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 2013

Το βίντεο αυτό αποτελεί εργασία φοιτητών για το μάθημα της “Βιοποικιλότητας” του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ (http://www.bio.auth.gr/content/biopoi…) και δίνει μία αυτονόητη απάντηση της επιστήμης για το ρατσισμό.
This video is a students’ project for the course of “Biodiversity” Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki (http://www.bio.auth.gr/en/content/bio…) and gives an obvious answer of science to racism.