Ροές (an experimental film) @ Θεσσαλονίκη 2012 - 2013

SPONTANEOUS MOVEMENTS OF DESTRUCTION ON FILM.
a film scratched , painted, violated by the hands of a group of people.
Loaded on a unique handmade projector. The result of an audiovisual performance

Αλήθεια είναι το σώμα, ό,τι αγγίζω, αναπνέω, βλέπω, ακούω. Πέδιο της δράσης κ της ζωής. Το οπτικοακουστικό ως κομμάτι της ζωής. Κριτικάρει κ τέμνει.

babs, jonas, maya, yola, pak, kappa, katzoo, lea , lost , stefa tsoupra , papaki, edeka

thessaloniki 2012-2013